Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Ученически парламент

Ученическият парламент на СУ "П.Р. Славейков" е създаден през 1996 г. и е първият в Република България, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност. Организацията има правото и задължението да действа в сътрудничество с училищното настоятелство, училищното ръководство, педагогическия съвет и отделните учители, така че да може да направи времето, прекарано в училище по-приятно и по-полезно". Всеки един от тях увеличава основанията на българското общество да се нарече гражданско. Основните области, по които работи, са: защита на личността и правата на ученика; планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и с обществено значим интерес; обсъждане на училищни проблеми с цел ангажиране на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед на личния им интерес към ученето; благотворителни кампании; организиране и провеждане на "Даскеери" от 2001 г. насам, два пъти годишно организира дни на ученическото самоуправление.

Ученически парламент 2022-2023
DSC_0321 DSC_0326 DSC_0334 DSC_0340 DSC_0343 DSC_0347 DSC_0355
Виктория Михайлова - Председател Рая Карамилева - Зам. председател Никола Агушев - Секретар Мария Муканова - Медии и институции Павел Иванов - Спортни дейности Янислав Димитров - Фотография Джулия Коджаманова - Културни дейности
DSC_0359
Мариета Атанасова - Културни дейности Константин Чаушев - Техника