Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Чужди езици

Собствено, фамилно име

Длъжност

Предмет

Елена Йосифова

Старши учител

Английски език

Антоанета Кръстева

Старши учител

Английски език

Несибие Юсеин

Учител

Английски език

Светлана Кючукова

Учител

Немски език

Драга Канева

Старши учител

Английски език

Хюлия Халил

Учител

Английски език

Магдалена Дичева

Старши учител

Испански език

Вера Бурмова

Учител

Английски език

Антония Младенова

Учител

Английски език

Марин Моллов

Старши учител

Английски език

Нешка Шопова

Старши учител

Немски език

Христо Христов

Старши учител

Английски език

Стефка Москова

Старши учител

Английски език

Невена Ангелова

Учител

Испански език

Цветана Лафчиева Старши учител Английски език