Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Хуманитарни науки

Собствено, фамилно име

Длъжност

Предмет

Галина Стефанова

Старши учител

История и цивилизация

Милка Белева

Старши учител

География

Руса Бориславова

Главен учител

Философия

Венелин Башев

Главен учител

География

Кера Георгиева

Учител

История и цивилизация

Димитър Димов

Главен учител

История и цивилизация

Месут Али

Старши учител

География

Милен Филипов

Учител

История и цивилизация

Георги Кючуков Старши учител История и цивилизация