Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Физическа култура и спорт

Собствено, фамилно име

Длъжност

Предмет

Димитър Димитров

Старши учител

Физическа култура

и спорт

Антон Димитров

Учител

Физическа култура

и спорт

Васил Визев

Старши учител

Физическа култура

и спорт

Димитър Георгиев

Учител

Физическа култура

и спорт

Мустафа Риза

Учител

Физическа култура

и спорт

Иван Бекриев

Учител

Физическа култура

и спорт

Елин Карабашев

Учител

Физическа култура

и спорт

Иван Халачев

Старши учител

Физическа култура

и спорт

Александрина Шевкет

Учител

Физическа култура

и спорт

Павел Митев

Старши учител

Физическа култура

и спорт

Петя Иванова

Старши учител

Физическа култура

и спорт

Веско Тонков

Учител

Физическа култура

и спорт