Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Природоматематически науки

Собствено, фамилно име

Длъжност

Предмет

Катя Кръстева

Главен учител

Човекът и природата

Антоанета Йорданова

Старши учител

Биология

Димитрина Банева

Старши учител

Биология

Мелиха Салиф

Учител

Химия

Янислава Парнарова

Учител

Химия

Росица Тодорова

Старши учител

Физика

Христо Банев

Старши учител

Физика