Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Начален етап

Учители в начален етап на обучение:

Предучилищно образование:

ПГ 5 – 6 г. – Русалина Калинова

ПГ 6 - 7 г. - Невена Ускова

I – ви клас:

А - Иванка Атанасова

Б – Йорданка Раева

В - Хени Хаджиева

Г – Петя Радева

Д –Тонка Димитрова

Е - Стефка Узунова

Ж – Мария Димитрова

II– ри клас:

А - Весела Василева

Б - Анета Визева

В – Екатерина Бакърджиева

Г – Даниела Топузлиева

Д – Денислава Беличева

Е – Ивета Хаджиева

Ж - Димитрина Кабаиванова

III–ти клас:

А -Росица Сотирова

Б - Оля Антонова

В - Семра Ахмед

Г - Анелия Акалиева

Д -Семра Мюмюн

Е - Николина Андонова

IV-ти клас:

А - Анка Балева

Б - Виолета Георгиева

В - Пламенка Радева

Г -Галя Робова

Д -Бонка Стамболиева

Е – Леман Ахмедова

Ж -Марияна Карасанова

Специалисти:

Музика - Мария Загорова

Английски език - Галина Димитрова

Английски език – Антония Младенова

ФВС - Младен Кавалджиев

ФВС - Георги Георгиев

ФВС - Иван Бекриев

ФВС - Веселин Тонков

ФВС - Кирил Касабов

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден:

I-ви клас :

I – Елена Желязкова

II – Калинка Жисова

III- Мюзеин Арслан

IV – Добринка Павлова

V - Дарина Желязкова

VI – Саша Спасова

VII - Надежда Илиева

II – ри клас :

I – Севдалина Велинова

II – Мария Никова

III – Таня Димитрова

IV – Валентина Запрянова

V – Севдалина Атанасова

VI – Рефие Ахмед

VII – Ангелина Петкова

III –ти клас:

I – Диляна Делчева

II- Галя Любомирова

III – Иванка Кавръкова

IV- Емилия Димитрова

V- Фотка Ганева

VI – Величка Мартинова

IV – ти клас:

I – Диана Ангелова

II - Стела Замова

III – Красимира Добришинова

IV – Кина Митева

V – Кезбан Рюстем

VI – Златка Атанасова

VII – Марияна Борисова