Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Математика и информатика

Собствено, фамилно име

Длъжност

Предмет

Пепа Тодорова

Старши учител

Математика

Антоанета Симеонова

Старши учител

Математика

Ангелина Панова

Старши учител

Математика

Еминали Салиф

Учител

Математика

Елена Коченджиева

Старши учител

Математика

Радостина Добрева

Учител

Инф. технологии

Мая Стойчева

Старши учител

Инф. технологии

Недан Усков

Старши учител

Математика

Петя Пелтекова

Старши учител

Математика

Стефан Павлов

Старши учител

Математика