Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Български език и литература

Собствено, фамилно име

Длъжност

Веселина Черкезова

Яна Лаплева

Антония Маровска

Тонка Хаджинакова

Николет Янева

Красимира Стоянова

Диана Паслиева

Ани Димитрова

Миглена Крумова

Ана Делчева

Гергана Пърличева

Ваня Димитрова

Радиана Христова

Старши учител

Старши учител

Старши учител

Старши учител

Старши учител

Старши учител

Старши учител

Старши учител

Учител

Старши учител

Старши учител

Старши учител

Старши учител