Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Непедагогически персонал

Собствено, фамилно име

Длъжност

Станислава Костова

Завеждащ Личен състав

Йорданка Йорданова

Главен счетоводител

Надя Каменова

ТРЗ

Росица Момчилова

Главен специалист

Божидара Ангелова

Библиотекар

Костантина Карабоюкова

ИТ специалист

Атанас Динков

Специалист