Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Класно ръководство 2022-2023

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО 2022-2023

V А – Миглена Крумова

V Б – Елена Коченджиева

V В – Райна Паслиева

V Г – Ана Делчева

V Д – Несибие Юсеин

V Е – Месут Али

VI А – Димитър Ганев

VI Б – Николет Янева

VI В – Ерай Салиф

VI Г – Мелиха Салиф

VI Д – Кети Георгиева

VI Е – Себахат Ахмед

VI Ж – Красимира Стоянова

VII А – Христина Янева

VII Б – Еминали Тасим

VII В – Катя Кръстева

VII Г – Данчо Усков

VII Д – Диана Паслиева

VII Е – Радиана Христова

VII Ж - Милен Филипов

VIII А – Магдалена Дичева

VIII Б – Янислава Пърнарова

VIII В – Златомира Джисова

IX А – Гергана Пърличева

IX Б – Милка Белева

IX В – Галина Стефанова

X А – Петя Пелтекова

X Б – Антония Маровска

X В – Вера Бурмова

XI А – Димитър Димов

XI Б – Пепа Тодорова

XI В – Антоанета Кръстева

XI Г – Ваня Димитрова

XII А – Веселина Черкезова

XII Б – Петя Иванова

XII В – Венелин Башев

XII Г – Димитрина Банева