Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Възпитатели в ЦДО

Собствено, фамилно име

Длъжност

Ана Мавродиева

Старши учител

Катя Кирчева

Старши учител

Янка Дякова

Старши учител

Минчо Гумаров

Старши учител

Станка Камбурова

Старши учител

Ерай Салиф

Учител

Пламена Станоева

Учител

Пепа Тонева

Старши учител

Христина Янева

Себахат Ахмед

Учител

Старши учител