Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Символи

 

СИМВОЛИ

ЗНАМЕ  - първият символ от откриването на училището през 1985. Използва се при училищните ритуали и се съхранява в Актовата зала на училището.

 

ХИМН – 2005 г.  „Ние сме №1”.

             - 2006 г.  „Шампиони”.

 

СИМВОЛ НА УЧИЛИЩЕТО – бухалче, символ на мъдрост и знание. Изработено през 1991 година от художника Иван Илиев, председател на училищното настоятелство.

 

ПОЧЕТНА СТАТУЕТКА – изработена от художника Недим Мустафа, преподавател в училището. Връчва се на ученик, учител или гост за издигане престижа на училището.

 

ДЕВИЗ – УЧИ! ПЕЧЕЛИ! КОНКУРИРАЙ! ОЧАРОВАЙ! /УПКО/

Автор на девиза е Добрина Камбурова, дългогодишен учител по математика в училището.

 

ЕМБЛЕМА – включва бухалчето, символ на училището, надпис СОУ „П.Р.Славейков” и 5 звезди.

 

УНИФОРМА  - въведена през 2009 година след спечелването на проект.

 

РИТУАЛИ

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 15 септември

 

ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ – 1 ноември

 

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК – 17 ноември

 

ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ – 24 май

 

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

 

ЗАКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА