Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Връзка с нас

гр. Кърджали, 6600

ул. Райко Жинзифов, 4

Контакти:

Директор 0361-65907

Личен състав 0361-65906

Счетоводство 0361-65908

Канцелария 0361-65909

Заместник директори:

Прогимназиален и гимназиален етап 0361-67950

Начален курс 0361-67951

Административно-стопанска дейност 0361-67952