Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Славейковци ще дискутират за здравословния начин на живот в Люксембург

"

Четирима ученици от СУ „Петко Рачов Славейков“ и един ръководител ще търсят и намерят по-добрата версия на себе си по нов проект в Люксембург.

Пореден, 11-ти, проект ще се проведе в Люксембург с ученици от СУ „ П. Р. Славейков“ в сътрудничество със Сдружение „Родопея – Балканика“. Темата на проекта е ‘’Бъди по-добрата версия за себе си, Бъди активен“. Проектът се реализира от водещата организация „РеАкт“, Люксембург, заедно с партньорските организации от България, Полша и Чехия. Финансирането на проекта е по програма „Еразъм плюс“, „Младежки обмен“. Срещата между партньорите и реализирането на проектните дейности ще бъде в Люксембург от 26.04. до 4.05.2023 г.

Проектът се фокусира върху насърчаване към здравословен начин на живот , като чрез експериментиране на различни физически дейности ще се приложат здравословните навици от ежедневието, за да бъдат младите хора по-активни и по-здрави. Работата в групи ще се осъществява чрез методите на неформалното образование. Всяка група, от различните страни, ще проведе по един тематичен семинар по време на престоя в Люксембург и по този начин ще имат възможността да се включи активно в програмата от дейности. Представител на организацията ще присъства на предварително планирана среща за съвместно обсъждане на програмата, логистиката, хода на проектните дейности и ще посети мястото за настаняване на проектните участници.

Преди заминаването групата от „Славейков“, включваща четирима ученици и един ръководител, се подготвя тематично и организационно за пълноценно представяне в семинарния процес. Проведе се анкета сред учениците за разбирането, формите и ползите от здравословния начин на живот. Отдели се внимание на негативните последствия от неспазването на основните изисквания за здравословно хранене, липсата на спортни занимания и дейности сред приподата, тютюнопушенето, употребата на алкохол, наднормено тегло и др. Предстои провеждане на същата анкета в средните училища в Момчилград и Черноочене, след което ще се сравнят резултатите между трите училища и обобщят общите и различни нагласи към здравословния начин на живот.

Ръководител на групата от СУ „П. Р. Слаевйков“ е учителката по английски – Христина Янева, коята споделя: „Това е първият международен проект, в който участвам и се вълнувам за представянето, подготовката и крайния резултат от ползите за учениците. Това за тях ще бъде прекрасна възможност да обогатят знанията си по английски език, да общуват с връстници от други страни, да повишат уменията си да работят в група и представят най-типичните традиции от нашата кухня, култура и традиции в организираните национални вечери от всяка страна. Вярвам в качествата на нашите участници, защото са мотивирани да се представят в най-добрата светлина и са убедени, че това за тях е шанс да повишат уменията си да работят, творят и дискутират в среда с млади хора от други страни и докажат , че се интересуват от проблемите, свързани със здравето, активността и интелекта на младите хора.“

След завръщането си в България групата ще предаде опита си на следващия проектен екип, който ще участва в поредния 12-ти одобрен проект на Сдружение „Родопея – Балканика“ в партньорство със СУ „П. Р. Славейков“ в Словения през юли 2023 г.