Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Програма и радост носят славейковци от "Ръка за помощ" в Дома за стари хора

"

Вчера ученици от детското благотворително движение "Ръка за помощ" при СУ "Петко Рачов Славейков" посетиха Дома за стари хора в Кърджали /Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст/. Причината за посещението бе покана от страна на директора на Дома Таня Анастасова по повод 21 февруари - Международен ден на майчиния език. Шампионите от най-голямото училище, водени от ръководителката на движението Христина Янева, рецитираха стихотворения на Вазов, пяха песни като "Върви, народе възродени" и изненадаха обитателите на Дома с песента Kalbime Gömerin O Zaman на Gökçe Kırgız на турски език. Рецитираха и стихотворения на турски. Виктор от 6а клас разсмя присъстващите със самостоятелен скеч, тези изпълнения са негова запазена марка.

Международният ден на майчиния език се отбелязва за пръв път през 2000 година и е посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света. Днес се говорят повече от 6000 езика по цял свят, като в област Кърджали те са три - български, турски и ромски.

Трудотерапевтът в социалната услуга беше подготвил табло и за гостите, и за домуващите. Всеки имаше възможност да каже своята най-любима дума на майчиния си език и да я постави на таблото. Така и деца, и пенсионери се обединиха около красивите думи на всеки език.