Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Госпожа Библиотека посещава класове и посреща гости в „Славейков“

"

До момента от началото на 2023 г. в СУ „Петко Р. Славейков“ училищната библиотека е място за осъществяване на многобройни срещи и разговори. Тържествено бе честването на 175-тата годишнина от рождението на Ботев, 160-тата годишнина от рождението на Алеко Константинов, 145-тата годишнината от рождението на Пейо Яворов и 214 години от рождението на Луи Брайл – човекът, който внесе светлина в света на слепите. Всички мероприятия са организирани от РБ „Никола Й. Вапцаров“ съвместно с училището.

За възпитаниците от начален етап на обучение в училището за шампиони библиотечният специалист от Регионална библиотека Маргарита Павлова, позната също като Госпожа Библиотека, представи творчеството на Светослав Минков и провокира учениците с отворен край на приказката „Снежният човек и врабчето“. При многобройните срещи в библиотеката голям интерес предизвика огромният молив, който може да пише сам приказки – според уверението на Маргарита. "Играта е най-високата форма на изследване" са думи на Айнщайн, а въображението е част от играта.

А за най-малките славейковци Госпожа Библиотека подготви стихотворения от български автори, посветени на Васил Левски. Отбелязана бе 150-тата годишнина от гибелта на Апостола с рецитали на децата и разговор на тема: „Сбъднахме ли мечтата на Левски – да живеем заедно в мир и сговор без значение какви сме по народност и каква религия изповядваме? Учениците подариха на Госпожа Библиотека рисунки, на които на фона на българския трикольор са изобразили Левски. Срещите завършиха с любими цитати от Апостола, като най-любимият се оказа „Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“

Радващото е, че и десетокласници се впуснаха в дискусии с библиотечния специалист по теми от произведения, които ги вълнуват.

Срещите продължават с приказки за Малък Сечко, Баба Марта и задаващата се пролет – любим сезон на децата и възрастните.

Освен това библиотеката в „Славейков“ е и средището, където учениците поставят читателските си карти за участието в проекта „Кърджали чете“ и непрекъснато разказват какво ги е впечатлило най-много в прочетените произведения.